top of page

การเลือก Influencer เลือกอย่างไรให้ได้ยอด!Influencer Marketing ก็เป็นอีกหนึ่งการทำการตลาดที่สำคัญเช่นกัน เปรียบเสมือนเราขอยืมชื่อเสียงของบุคคลนั้นๆมาสร้างชื่อและความรู้จักให้กับแบรนด์และสินค้าของเรา ซึ่งการเลือก Influencer นั้นไม่ใช่ว่าใครก็ได้ แต่เราต้องวิเคราะห์ไปถึงแพลตฟอร์ม รูปแบบคอนเทนต์ รวมไปถึงบุคคลกลุ่มไหนที่ติดตาม Influencer เหล่านี้อยู่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและคุ้มค่ากับงบที่จ่ายไปมากที่สุด


Influencer มีกี่แบบ? ต่างกันอย่างไรบ้าง? โดยแบ่งจากจำนวนผู้ติดตาม

  • Nano Influencers (มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000-10,000 คน) แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีผู้ติดตามน้อยที่สุด แต่กลุ่มนี้สามารถสร้างยอด engagement ได้ดีมาก เนื่องจากคอนเทนต์ที่ออกมาจะเป็นรูปแบบที่มีความจริงใจ กลุ่มผู้ติดตามส่วนใหญ่จะมีความชอบในไลฟ์สไตล์ของคนนั้นๆ

  • Micro Influencers (มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 10,000 – 100,000 คน) เป็นกลุ่มคนที่เริ่มมีฐานผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นและมีแนวทางการทำคอนเทนต์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มนี้ยังมี engagement กับกลุ่มผู้ติดตามอยู่บ้าง ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นในไลฟ์สไตล์ที่มีความเฉพาะเจาะจง

  • Macro Influencers (มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 คน) เป็นนักทำคอนเทนต์มืออาชีพ มีแนวทางในการสื่อสารที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีฐานผู้ติดตามจำนวนมากและสั่งสมผู้ติดตามมาเป็นระยะเวลานาน แต่อาจจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ติดตามได้ไม่ทั่วถึง เหมาะกับการสร้าง brand awareness

  • Mega หรือ Celebrity Influencers (มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000,000 คนขึ้นไป) เป็นกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้างและเป็นที่ผู้คนให้การยอมรับจากชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน เช่น ดารา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง เหมาะกับการสร้าง brand awareness เป็นวงกว้างแบบไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย


ควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสม?


1.ตั้งเป้าหมายที่ต้องการ

การทำ Influencer Marketing นี้ต้องการทำไปเพื่ออะไร? สร้าง Brand Awareness, เพิ่มยอด Engagement, เพิ่มยอดขาย หรือใดๆ และมีวิธีการวัดผลจาก Influencer คนนั้นอย่างไร เพื่อที่จะได้นำไปคัดเลือกในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม


2.แพลตฟอร์มที่ต้องการโปรโมท

เนื่องจาก Influencer แต่ละคนจะมีช่องทางการโปรโมทและการทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไป เราจึงควรตรวจสอบช่องทางการโปรโมทของ Influencer คนนั้นๆว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่ เพื่อให้ได้ยอดเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


3.คัดเลือก Influencer

โดยดูตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการว่าการทำ Influencer Marketing นั้นตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างไร และมีงบประมาณในส่วนนี้เท่าไร แต่ไม่ควรดูเพียงแค่ยอดฟอลของ Influencer เพียงอย่างเดียว ควรดูลึกไปถึงยอด Like รูป, วิดีโอ หรือคอนเทนต์ รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อยอดผู้ติดตาม เนื่องจากยอดฟอลนั้นสามารถปั๊มเอาได้ จึงควรตรวจสอบให้ชัดเจน


4.การติดต่อและสื่อสารกับ Influencer

ควรสื่อสารให้ Influencer ได้เข้าใจในสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย Key Message ที่ต้องการเน้น รวมไปถึงการที่ Influencer เข้าใจในตัวธุรกิจหรือ Product นั้นๆ เพื่อที่จะได้สื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้อง และกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในสิ่งที่สื่อออกไป


หากทำการตลาดด้วย Influencer Marketing แล้ว อย่าลืมหาระบบหลังบ้านมารองรับการทำงานที่จะช่วยจัดการสิ่งต่างๆให้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างระบบของ Proship ที่แม้ว่าออเดอร์คุณจะเยอะมากแค่ไหน ระบบก็สามารถช่วยคุณรองรับออเดอร์เหล่านั้นได้เสมอ ทีนี้คุณก็สามารถเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายใจแล้ว

Comments


bottom of page